• 1344r. - Pierwszy ślad o osadzie w dokumencie dotyczącym darownizny na rzecz Szpitala Świętego Ducha
  • 1369r. - Wzmianka o osadziie w opisie granic dóbr lennych w Dziśnitach
  • 1619r. - Wzmianka o Buczyńcu w rocznych zestawieniach kasowych elbląskiego szpitala
  • 1819r. - Spis własności dokumentujący posiadane dobra mieszkańców
  • 1835r. - Rozbudowa siedziby leśnictwa z zabudowaniami gospodarczymi
  • 1844r. - 1860r. - Budowa Kanału Elbląskiego wraz z pochylniami
  • 1934r. - Władze miejskie oddały do użytku schronisko młodzieżowe i noclegownię dla żeglarzy
  • 1935r. - Wizytacja Waltera Darré, przywódcy chłopów Rzeszy podczas podróży do Prus Wschodnich
  • 1945r. - Zajęcie wsi Buczyniec przez wojska sowieckie
  • 1975r. – 1998r. - Miejscowość administracyjnie należała do województwa elbląskiego